Detail člena

Technologické centrum AV ČR

Předmět činnosti

Podpora výzkumu, vývoje, inovací a podnikání

Firemní profil

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem. Je koordinátorem zapojení České republiky do Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě poskytující služby podpory rozvoje podnikání, mezinárodní technologické a obchodní spolupráce a internacionalizace aktivit firem.

Webové stránky

www.tc.cz