členů komory

singapurských kontaktů

českých kontaktů

O nás

OBCHOD

Získáváme českým firmám nové zakázky přes kontakty v Singapuru.

INVESTICE

Přivádíme významné singapurské investory do České republiky.

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Domlouváme spolupráci se špičkovými pracovišti v Singapuru.

Aktivity

PODNIKATELSKÉ MISE

Organizujeme podnikatelské mise a obchodní cesty českých firem.

B2B JEDNÁNÍ

Zajišťujeme obchodní jednání s asijskými podnikateli a investory.

OBCHODNÍ SEMINÁŘE

Pořádáme přednášky, odborné semináře a obchodní konference.

Plánované akce

avízo

Podnikatelská mise do Singapuru

Datum: 2022 - bude upřesněno

Místo: Singapur

Česko-singapurská obchodní komora plánuje v roce 2022 uskutečnit podnikatelskou misi českých firem do Singapuru. Očekávejte prosím oznámení termínu podnikatelské mise.

Zjistit více

Singapur – vstupní brána do ASIE

1. místo

nejkonkurenceschopnější světová ekonomika

1. místo

největší zahraniční investor v Číně a Indii

3. místo

jeden z nejbohatších států světa dle HDP na obyvatele

1. místo

ve snadnosti podnikání na prvním místě na světě

4. místo

jedno z největších finančních center světa

2. místo

druhý největší světový přístav

Singapur, městský stát v jihovýchodní Asii, je ekonomickým zázrakem posledního desetiletí, bezesporu jednou z nejúspěšnějších zemí světa. Patří mezi světové ekonomické lídry, je rovněž jedním z největších zahraničních investorů na světě.

Měřeno výší hrubého domácího produktu na obyvatele je Singapur třetím nejbohatším státem světa. Singapur je politicky stabilní zemí s minimální korupcí a velmi nízkou kriminalitou. Pro Singapur je charakteristická otevřenost domácího trhu, vymahatelnost práva a ochrana průmyslového vlastnictví, jakož i neexistence omezení pro zahraniční podnikatele. Je významným leteckým i námořním uzlem, má vynikající infrastrukturu. Pro evropské firmy představuje vstupní bránu pro podnikání v celé Asii – české firmy využívají Singapur jako odrazový můstek k asijské expanzi, neboť kontakty a finanční zázemí singapurských obchodních partnerů tvoří přirozenou základnu pro firmy, které usilují o proniknutí na asijské trhy.

Společenský večer s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR
Obchodní konference s Karlem Havlíčkem, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu
Obchodní seminář: Praktické aspekty podnikání v Singapuru
Obchodní konference s J.E. velvyslancem Kmoníčkem a J.E. velvyslancem Hoťkem
Společenský večer Česko-singapurské obchodní komory
Podnikatelská mise českých firem do Singapuru
Česko-singapurské obchodní fórum
Zakládající schůze Česko-singapurské obchodní komory

Náš tým

Mgr. Marcel BEDNÁŘ

prezident Komory; ředitel Business Ties

JUDr. Tomáš KOTULA
viceprezident Komory
Lukáš KUCHYNKA
viceprezident Komory
Ing. Tomáš MÍČEK
předseda Komise pro investiční spolupráci;
ředitel P3 Logistic Parks
Ing. Marcel KOLLMANN
předseda Komise pro obchodní a exportní spolupráci;
ředitel Aluminium centrum
Ing. Milan FUJITA
předseda Komise pro IT, technologickou spolupráci a start-upy;
ředitel Y Soft v Asii
Ing. Anton UHNÁK
předseda Komise pro vědu, výzkum, univerzitní a institucionální spolupráci
Ing. Jan BROŽ
předseda Komise pro krajanské záležitosti a kulturní spolupráci
Ing. Jaroslav HUŠBAUER
tajemník
Veronika MOTLOVÁ
manažerka projektu
Vojtěch DOBEŠ
manažer projektu
Lukáš HORNÍK
manažer projektu
Miriam BRELLÍKOVÁ
manažerka projektu
Josef FISCHER
manažer projektu
Soňa KOLEŇÁKOVÁ
manažerka projektu

Kontaktujte nás

+420 773 025 333
info@singapore.cz

Sociální sítě

Secured By miniOrange