členů komory

singapurských kontaktů

českých kontaktů

O nás

OBCHOD

Získáváme českým firmám nové zakázky přes kontakty v Singapuru.

INVESTICE

Přivádíme významné singapurské investory do České republiky.

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Domlouváme spolupráci se špičkovými pracovišti v Singapuru.

Aktivity

PODNIKATELSKÉ MISE

Organizujeme podnikatelské mise a obchodní cesty českých firem.

B2B JEDNÁNÍ

Zajišťujeme obchodní jednání s asijskými podnikateli a investory.

OBCHODNÍ SEMINÁŘE

Pořádáme přednášky, odborné semináře a obchodní konference.

Plánované akce

avízo

Podnikatelská mise do Singapuru

Datum: 2022 - bude upřesněno

Místo: Singapur

Česko-singapurská obchodní komora plánuje v roce 2021 uskutečnit podnikatelskou misi českých firem do Singapuru. Očekávejte prosím oznámení termínu podnikatelské mise.

Zjistit více

Singapur – vstupní brána do ASIE

1. místo

nejkonkurenceschopnější světová ekonomika

1. místo

největší zahraniční investor v Číně a Indii

3. místo

jeden z nejbohatších států světa dle HDP na obyvatele

1. místo

ve snadnosti podnikání na prvním místě na světě

4. místo

jedno z největších finančních center světa

2. místo

druhý největší světový přístav

Singapur, městský stát v jihovýchodní Asii, je ekonomickým zázrakem posledního desetiletí, bezesporu jednou z nejúspěšnějších zemí světa. Patří mezi světové ekonomické lídry, je rovněž jedním z největších zahraničních investorů na světě.

Měřeno výší hrubého domácího produktu na obyvatele je Singapur třetím nejbohatším státem světa. Singapur je politicky stabilní zemí s minimální korupcí a velmi nízkou kriminalitou. Pro Singapur je charakteristická otevřenost domácího trhu, vymahatelnost práva a ochrana průmyslového vlastnictví, jakož i neexistence omezení pro zahraniční podnikatele. Je významným leteckým i námořním uzlem, má vynikající infrastrukturu. Pro evropské firmy představuje vstupní bránu pro podnikání v celé Asii – české firmy využívají Singapur jako odrazový můstek k asijské expanzi, neboť kontakty a finanční zázemí singapurských obchodních partnerů tvoří přirozenou základnu pro firmy, které usilují o proniknutí na asijské trhy.

Obchodní konference s Karlem Havlíčkem, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu
Obchodní konference s J.E. velvyslancem Kmoníčkem a J.E. velvyslancem Hoťkem
Společenský večer Česko-singapurské obchodní komory
Podnikatelská mise českých firem do Singapuru
Česko-singapurské obchodní fórum
Zakládající schůze Česko-singapurské obchodní komory

Náš tým

Mgr. Marcel BEDNÁŘ

prezident Komory; ředitel Business Ties

JUDr. Tomáš KOTULA
viceprezident Komory
Lukáš KUCHYNKA
viceprezident Komory
Ing. Tomáš MÍČEK
předseda Komise pro investiční spolupráci;
ředitel P3 Logistic Parks
Ing. Marcel KOLLMANN
předseda Komise pro obchodní a exportní spolupráci;
ředitel Aluminium centrum
Ing. Milan FUJITA
předseda Komise pro IT, technologickou spolupráci a start-upy;
ředitel Y Soft v Asii
Ing. Anton UHNÁK
předseda Komise pro vědu, výzkum, univerzitní a institucionální spolupráci
Ing. Jan BROŽ
předseda Komise pro krajanské záležitosti a kulturní spolupráci
Ing. Jaroslav HUŠBAUER
tajemník
Ing. Tomáš POKORNÝ
manažer projektu
Miriam BRELLÍKOVÁ
manažerka projektu
Erik BÖHM
manažer projektu
Šimon PAVLAS
manažer projektu
Vojtěch DOBEŠ
manažer projektu

Kontaktujte nás

+420 773 025 333
info@singapore.cz

Sociální sítě

Secured By miniOrange