Detail člena

MPI Group

Předmět činnosti

Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.

Firemní profil

MPI Group s.r.o. je společnost založená na tradici, která spolupracuje se zákazníky z vojenského, vládního i civilního sektoru v České republice i v zahraničí. Společnost se zaměřuje na obchod s vojenským a bezpečnostním materiálem, zároveň působí jako systémový integrátor dílčích jednotek. Současně je firma MPI Group s.r.o. zakládajícím členem skupiny, která zahrnuje společnosti ZVI a.s. a Omniqa a.s.

Webové stránky

www.mpi.cz