Detail člena

Znalecká a poradenská kancelář Ing. Jan Zdražil, MBA

Předmět činnosti

Poradenství v řízení podniků, krizové řízení podniků, forenzní analýzy, ochrana investic, výkon znalecké činnosti

Firemní profil

Jsem poradcem pro řízení podniků, krizovým manažerem, interim manažerem, forenzním analytikem a znalcem jmenovaným Krajským soudem v Plzni pro základní obor Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace, Investice, Racionalizace a Dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jsem tak znalcem s nejširším oprávněním pro posuzování řízení podniků v rámci České republiky. Zaměřuji se rovněž na ochranu investic a podniků, manažerská pochybení a posuzování hospodářské trestné činnosti. Právě to, že jsem zároveň znalcem, mě odlišuje od standardních poradců, kdy moji klienti mají garantovánu maximální míru profesionality a mlčenlivosti.

Webové stránky

www.znalecka-cinnost.cz