Detail člena

Easy FM, s.r.o.

Předmět činnosti

Systémy pro řízení organizací

Firemní profil

Společnost Easy FM nabízí informační systém pro efektivní správu majetku, infrastruktury a pracovního prostředí, dále nabízí analýzy a nastavení systému správy majetku, vzdělávání v oblasti systémů řízení a správy majetku a poradenství a administraci projektů. Software společnosti Easy FM s názvem SW KLID je výsledkem dvacetileté praxe v oblasti systémů řízení organizací. Jedná se o systém pro efektní správu, řízení a kontrolu majetku, pravidelných akvizic v oblasti BOZP, PO, ŽP, revizí a dalších povinností s vazbou na interní směrnice a popisy pracovních míst odpovědných zaměstnanců. Jednoduchost ovládání, dostupnost, nízké náklady, snadná implementace, a hlavně jasné kontrolní a plánovací mechanismy. To je to hlavní, co činní CAFM systém pro efektivní správu majetku unikátním.

Webové stránky

www.easyfm.cz