Detail člena

Česká zemědělská univerzita v Praze

Předmět činnosti

Vzdělávání, výzkum, přenos technologií a znalostí do praxe

Firemní profil

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) je veřejnou vysokou školou, která se skládá z 6 fakult a 1 institutu. Jejím strategickým vědecko-výzkumným zaměřením jsou: A) zemědělství a potravinářství, B) inteligentní technologie, C) bioekonomika, cirkulární ekonomika a čisté energie, D) zdraví, péče o krajinu a přírodní zdroje, E) změny klimatu a reakce na disturbance, F) resilientní venkov a města. Současně aktivizuje a podporuje přenos znalostí z univerzity do společnosti. ČZU v rámci institucionálního členství zastupuje Centrum inovací a transferu technologií.

Webové stránky

www.czu.cz