Detail člena

Zahraniční kancelář CzechTrade v Singapuru

Předmět činnosti

Agentura na podporu obchodu

Firemní profil

Agentura CzechTrade je proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují jak pracovníci v České republice, tak zejména v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která je dostupná pro české firmy. Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, jejichž výsledkem je úspora času a nákladů. Rozsáhlá síť 51 zahraničních kanceláří pokrývá všech 5 kontinentů.

Webové stránky